شکل صفحه های برش و ساب

فرم و ظاهر صفحه های سنگ ساب و برش

 

صفحه ها در شکل های متفاوتی ساخته می شوند. معمولا وقتی به صفحه های برش و ساب فکر می کنیم تصور بر این است که آنها در یک شکل تخت ساخته می شوند. صفحه ها معمولا یا کاملا تخت می باشند مثل صفحه های برش ، یا فرو رفته، به این معنی که مرکز صفحه کمی فرو رفته می باشد تا امکان نصب بروی فلانج دستگاه فرز را و در عین حال دسترسی راحت تر به سطح کار را فراهم نماید.

 

 

در برخی از صفحه ها، سطح ساب لبه های صفحه می باشد. معمولا این نوع صفحه ها را به شکل آنها نام گذاری می کنند مثل صفحه های انگشتی، سیلندری یا بشقابی. این نوع صفحه ها معمولا برای ساب یا برش قسمتهایی که

دسترسی به آنها سخت است استفاده می شوند نظیر تیز کردن دندانه های اره.

صفحه های سوار شده، صفحه های کوچکی هستند با شکل های خاص

، مثل صفحه های مخروطی یا توپی، که به طور دائمی روی پایه یا مهره فلزی نصب شده اند. این نوع از صفحه ها برای کارهای ساب ظریف، یا لایه برداری های داخللوله یا محفظه ها به کار گرفته می شوند. احتمالا برای بکارگیری این نوع صفحه ها باید از دستگاه مخصوص آن نیز استفاده کرد.