ایمنی صفحه های سنگ ساب

ایمنی صفحه های سنگ ساب  

روش ایمن استفاده از صفحه های سنگ ساب و برش

قبل از استفاده از دستگاه فرز راهنمای آن را به دقت مطالعه کنید و هم چنین در صورت موجود بودن راهنمای استفاده از صفحه سنگ را نیز مطالعه نمایید.

اندازه صحیح سنگ متناسب با دستگاه فرز را بکار ببرید.

علائم روی صفحه را مرور و از درک مفهوم آنها مطمئن شوید. در غیر این صورت با تامین کننده تماس بگیرید. صفحه سنگ باید دارای اطلاعات مهم زیر باشد:

  • دارای استاندارد EN 12413
  • سرعت گردش در دقیقه که روی صفحه چاپ شده باشد. این عدد باید برابر یا بزرگتر از سرعت گردش روی دستگاه فرز باشد
  • تاریخ انقضا مصرف صفحه – این تاریخ معمولا روی حلقه فلزی صفحه سنگ حک شده است

هر نوع اطلاعات درباره موادی که قرار است برش یا ساب داده شود را بررسی کنید تا صفحه انتخابی شما متناسب با کاربرد شما باشد.

هرگز از صفحه آسیب دیده استفاده نکنید (ترک، شکستگی، …)

 

برای ایمنی بیشتر مطمئن شوید که دستگاه ایزوله باشد.

محافظ دستگاه فرز را نصب کنید و مطمئن شوید که به درستی در جای درست قرار گرفته است تا شما را از براده ها محفوظ نگه دارد، خصوصا اگر شکستگی صفحه اتفاق افتاد. هرگز دستگاه را بدون محافظ بکار نبرید.

دستگیره دستگاه را به درستی روی دستگاه نصب کنید.

فلانج زیرین را در جای خود قرار دهید و سپس بدون فشار و زور صفحه را روی آن قرار دهید. سپس فلانج رویی را ببندید و مطمئن شوید که به درستی روی صفحه قرار گرفته است. سپس آن را با آچار مخصوص آن را محکم کنید.

لباس و تجهیزات ایمنی را بپوشید:

  • لباس کار مناسب
  • ماسک
  • عینک ایمنی – ترجیحا با پوشش کامل صورت
  • گوشی ایمنی
  • دستکش ایمنی

مطمئن شوید که قطعه کار در جای خود محکم بوده و تکان نخواهد خورد و محیط اطراف کار تمیز و مرتب است، و هیچ کس اطراف شما در خطر نیست.

دستگاه فرز را به برق وصل کنید، دستگاه را روشن کنید و اجازه بدهید دستگاه به مدت ۳۰ ثانیه آزاد کار کند تا مطمئن شوید صفحه نشکسته و به لرزش دستگاه بیش از اندازه نیست.

خود شما باید در یک وضعیت پایدار باشید. همیشه دستگاه فرز را با دو دست نگه دارید.

برای ساب کاری، صفحه را با زاویه ۳۰ درجه نسبت به سطح کار نگه دارید و صفحه را روی سطح کار به جلو و عقب یا چپ و راست حرکت دهید، بدون اینکه روی صفحه فشار وارد کنید یا به آن آسیب بزنید.

بعد از اتمام کار و خاموش کردن دستگاه مطمئن شوید که صفحه به طور کامل از چرخش باز ایستاده سپس آن را روی زمین گذاشته و از برق جدا کنید. هرگز با زور دست مانع از چرخش صفحه نشوید. اگر قرار نیست از فرز استفاده کنید صفحه را از آن جدا کنید.

هرگز صفحه ساب را تا رسیدن به مش تمام نکنید. خطر شکستن در این وضعیت خیلی محتمل است.

تمام توصیه های ایمنی را برای جلوگیری از صدمات و جراحات بدنی دنبال کنید و آنها را جدی بگیرید. در صورت بروز جراحات یا صدمه به کاربر با اورژانس تماس بگیرید.