پروژه مقایسه صفحه های سواتی اسلونی با بلوشارک چین

جزئیات پروژه

بلوشارک در برابر کاربوسان ترکیه

کیفیت در محصولات بلوشارک تنها یک ادعا نیست. بلوشارک برای این منظور محصولات خود را به طور دائم با سایر محصولات جهانی مقایسه می نماید. یکی از شرکت های مدعی در این صنعت سواتی کامت اسلونی است که تکنولوژی تولید خود را از شرکت های آلمانی وام گرفته است. برای اطمینان خاطر از کیفیت محصولات بلوشارک، یک مقایسه عملی بین محصولات دو شرکت صورت گرفته است. در این قیاس برابر طول عمر بلوشارک بیشتر از سواتی اسلونی است. لازم به ذکر است که هر دو محصول دارای استاندارد های برابر می باشند، ولی قطعا فرمول ساخت دو محصول یکسان نیست!

This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.