جزئیات پروژه

  • تاریخ

     مهر ۱۲, ۱۳۹۱

  • مشتری

     ایستاب افتاب

  • سدته بندی

     پروژه های ما

اندازه گیری قطر صفحه قبل و بعد از برش پیوسته صفحه های سنگ بلوشارک

در این پروژه عملی، قطر صفحه قبل و بعد از ۳۰ برش پیوسته لوله پروفیل، قوطی پروفیل و میل گرد اندازه گیری شد. قطر صفحه بعد از این تعداد برش مواد مختلف از ۱۱۵ میلیمتر به کمی بیشتر از ۹۰ میلیمتر کاهش یافت که در نوع خود بی نظیر است.

آزمایش عملی دائمی رمز بلوشارک در حفظ کیفیت با ثبات است. شما هم آزمایش کنید!

صفحه سنگ بلوشارک تجربه ای متفاوت در صنعت برش و فلزکاری!